SZP.272.63.2013 - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K - ul. Bugajska w Zatorze" (z dnia 20.12.2013 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

UWAGA!!!

W dniu 31.12.2013 r. została dokonana MODYFIKACJA PRZEDMIARU ROBÓT.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

 

UWAGA !!!

W dniu 10.01.2014 r. została dokonana MODYFIKACJA:  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBORU ROBÓT ORAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Termin składania ofert ulega zmianie na 27 stycznia 2014 r. godz. 11.00.

Termin otwarcia ofert ulega zmianie na 27 stycznia 2014 r. godz. 11.30.

 

UWAGA!!!

W dniu 16.01.2014 r. w załącznikach zamieszczono "Treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ - 2". 

Równocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert w związku ze zmianami z 16.01.2014 r., nie ulega zmianie.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe