Uchwały RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2014 r., możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej

Anna Drabek 2013-12-12 drukuj

W załączeniu umieszczono uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania:

- projektu uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 r.,

- możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014,

- wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimksiego.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe