Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach: Mienie ruchome przeznaczone do sprzedaży

Marcin Magiera 2013-12-09 drukuj

Na podstawie par. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocnicznym ( Dz.U. Nr 114, poz. 761) Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach informuje, że posiada składniki mienia ruchomego, które zostały przeznaczone do sprzedaży. 

Szczególy dostępne są w załączniku. 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe