Konkurs ofert na świadczenie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych

Monika Noworyta 2013-12-05

Oświęcim, 05 grudnia 2013 r.

 

Konkurs ofert

 na świadczenie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi w zakresie sprzątania siedziby PCPR znajdującej się w Oświęcimiu (32-600) przy ul. Bema 4, w skład której wchodzi 14 pomieszczeń biurowych, 1 gabinet lekarski, 3 sanitariaty oraz korytarz o łącznej powierzchni 400 m2, a polegającej na sprzątaniu siedziby 2 razy w tygodniu oraz myciu okien 2 razy w roku.

2. Warunki udziału w konkursie:

  • Wymagany termin świadczenia usługi: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
  • Prowadzenie działalności gospodarczej o tym samym zakresie, co niniejszy przedmiot zamówienia.
  • Wykazanie wykonania co najmniej trzech zamówień, poparte dokumentami świadczącymi należyte wykonanie usługi.

3. Kryteria wyboru oferty: Cena 100%.

4. Oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu przy ul. Bema 4 na dzienniku podawczym.

5. Oferty złożone po terminie są nieważne.

6. Termin składania ofert upływa dnia 27.12.2013 r.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

mgr Elżbieta Kos