Konkurs ofert na świadczenie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych

Monika Noworyta 2013-12-05 drukuj

Oświęcim, 05 grudnia 2013 r.

 

Konkurs ofert

 na świadczenie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi w zakresie sprzątania siedziby PCPR znajdującej się w Oświęcimiu (32-600) przy ul. Bema 4, w skład której wchodzi 14 pomieszczeń biurowych, 1 gabinet lekarski, 3 sanitariaty oraz korytarz o łącznej powierzchni 400 m2, a polegającej na sprzątaniu siedziby 2 razy w tygodniu oraz myciu okien 2 razy w roku.

2. Warunki udziału w konkursie:

  • Wymagany termin świadczenia usługi: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
  • Prowadzenie działalności gospodarczej o tym samym zakresie, co niniejszy przedmiot zamówienia.
  • Wykazanie wykonania co najmniej trzech zamówień, poparte dokumentami świadczącymi należyte wykonanie usługi.

3. Kryteria wyboru oferty: Cena 100%.

4. Oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu przy ul. Bema 4 na dzienniku podawczym.

5. Oferty złożone po terminie są nieważne.

6. Termin składania ofert upływa dnia 27.12.2013 r.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

mgr Elżbieta Kos

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe