Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 36 dzieci

Monika Noworyta 2013-11-20 drukuj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 

            W dniu 18 listopada 2013 r. nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 36 dzieci.

 

Do konkursu przystąpiła jedna organizacja pozarządowa:

Fundacja „Bliżej Człowieka”,

z siedzibą w Rajsku (32 – 600) przy ul. Korczaka 34,

składając ofertę na realizację zadania, jakim jest:

„Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 36 dzieci”.

 

Na realizację zadania Powiat Oświęcimski przeznaczył środki finansowe w wysokości:

- do 1.413.254 zł w 2014 r.,

- do 1.447.170 zł w 2015 r.,

- do 1.481.901 zł w 2016 r.,

- do 1.517.470 zł w 2017 r.,

- do 1.553.887 zł w 2018 r.

 

Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili:

1/ Dyrektor PCPR w Oświęcimiu – Pani Elżbieta Kos,

2/ Sekretarz Powiatu – Pani Aleksandra Bibrzycka,

3/ pracownik merytoryczny PCPR – Pan Andrzej Goytowski,

stwierdziła że Fundacja „Bliżej Człowieka” spełnia określone w ofercie wymogi formalne do prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej.                 

 

Z Fundacją „Bliżej Człowieka” w Rajsku, z siedzibą w Rajsku ul. Korczaka 34, zostanie zawarta umowa na prowadzenie placówki na lata 2014 - 2018.

 

                                                                                                           Dyrektor

                                                                                              Powiatowego Centrum

                                                                                                  Pomocy Rodzinie

                                                                                                  mgr Elżbieta Kos

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe