Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej dla 81osób przewlekle psychicznie chorych

Monika Noworyta 2013-11-20 drukuj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania

z zakresu pomocy społecznej

 

            W dniu 18 listopada 2013 r. nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ponadgminnego domu pomocy społecznej  dla 81 osób przewlekle psychicznie chorych.

 

Do konkursu przystąpiła jedna organizacja pozarządowa:

Zgromadzenie Braci Albertynów,

z siedzibą w Krakowie (31 – 066) przy ul. Krakowskiej 43,

składając ofertę na realizację zadania, jakim jest:

„Prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej dla 81 osób przewlekle psychicznie chorych”.

 

Na realizację zadania Powiat Oświęcimski przeznaczył środki finansowe na mieszkańców DPS dotowanych z budżetu państwa, w wysokości:

- do 981.360,00 zł w 2014 r.,

- do 981.360,00 zł w 2015 r.,

- do 981.360,00 zł w 2016 r.,

- do 981.360,00 zł w 2017 r.,

- do 981.360,00 zł w 2018 r.

 

Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili:

1/ Dyrektor PCPR w Oświęcimiu – Pani Elżbieta Kos,

2/ Sekretarz Powiatu – Pani Aleksandra Bibrzycka,

3/ pracownik merytoryczny PCPR – Pan Andrzej Goytowski,

stwierdziła że Zgromadzenie Braci Albertynów spełnia określone w ofercie wymogi formalne do prowadzenia domu pomocy społecznej.

 

Ze Zgromadzeniem Braci Albertynów, z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakowskiej 43, zostanie zawarta umowa na prowadzenie domu na lata 2014 - 2018.

 

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                              Powiatowego Centrum

                                                                                                  Pomocy Rodzinie

                                                                                                  mgr Elżbieta Kos

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe