Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej dla 52 osób niepełnosprawnych intelektualnie

Monika Noworyta 2013-11-20 drukuj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania

z zakresu pomocy społecznej

 

            W dniu 18 listopada 2013 r. nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ponadgminnego domu pomocy społecznej dla 52 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Do konkursu przystąpiła jedna organizacja pozarządowa:

Caritas Archidiecezji Krakowskiej,

z siedzibą w Krakowie (30 – 656) przy ul. Ossowskiego 5,

składając ofertę na realizację zadania, jakim jest:

„Prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej dla 52 osób niepełnosprawnych intelektualnie”.

 

Na realizację zadania Powiat Oświęcimski przeznaczył środki finansowe na mieszkańców DPS dotowanych z budżetu państwa, w wysokości:

- do 971.520,00 zł w 2014 r.,

- do 971.520,00 zł w 2015 r.,

- do 971.520,00 zł w 2016 r.,

- do 971.520,00 zł w 2017 r.,

- do 971.520,00 zł w 2018 r.

 

Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili:

1/ Dyrektor PCPR w Oświęcimiu – Pani Elżbieta Kos,

2/ Sekretarz Powiatu – Pani Aleksandra Bibrzycka,

3/ pracownik merytoryczny PCPR – Pan Andrzej Goytowski,

stwierdziła że Caritas Archidiecezji Krakowskiej spełnia określone w ofercie wymogi formalne do prowadzenia domu pomocy społecznej.

 

Z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, z siedzibą w Krakowie przy ul. Ossowskiego 5, zostanie zawarta umowa na prowadzenie domu na lata 2014 - 2018.


                                                                                                          Dyrektor

                                                                                              Powiatowego Centrum

                                                                                                  Pomocy Rodzinie

                                                                                                  mgr Elżbieta Kos

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe