XXXIII sesja Rady Powiatu.

Tomasz Karcz 2013-10-17

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXXIII sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. – druk 342;

  2. zmiany uchwały Nr XXVII/309/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 343;

  3. wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za rok 2013 – druk 341;

  4. wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczenia znajdującego się w budynku warsztatów Działu Transportu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu z przeznaczeniem na magazyn – druk 336;

  5. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 337;

  6. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 338;

  7. wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu – druk 339;

  8. nie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Przeciszów zadania publicznego polegającego na założeniu i prowadzeniu Technikum w Piotrowicach oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piotrowicach – druk 335;

  9. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2014 – druk 340.