Dostęp do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Monitora Polskiego B, aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Oświęcimski

Marcin Magiera 2013-08-12 drukuj

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu udostępnia nieodpłatnie:


  1. Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego pod linkami: http://dziennikustaw.gov.pl/   http://monitorpolski.gov.pl/ oraz w formie elektronicznej - do powszechnego wglądu - w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w eKiosku (wolnostojący komputer z dostępem do Internetu znajdujący się w holu głównym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu).
  2. Zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat albo zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, zakładka: „Uchwały Rady Powiatu”; do powszechnego wglądu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w pokoju nr 112 (Biuro Rady – I piętro).
  3. Udostępnienie  wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych jest odpłatne i odbywa się w pokoju nr 112 (Biuro Rady - I piętro). Cena arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego zgodnie z zarządzeniem Nr 47/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego – wynosi (brutto):

Czarno-białego w formacie A4:

- 0,20 zł za wykonaną jednostronnie

- 0,38 za wykonana dwustronnie

Czarno-białego w formacie A3:

- 0,23 zł za wykonaną jednostronnie,

- 0,41 za wykonaną dwustronnie

Potrzebę wydruku należy zgłosić w pokoju nr 112 (Biuro Rady, I piętro).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe