Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907k, 1902k w Chełmku na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A4

Szczegóły projektu dostępne są w załączniku

Zmiany dokumentu