Przebudowa budynku pod potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej

Szczegóły projektu dostępne są w załączniku.

Zmiany dokumentu