Uchwała Nr 26/471/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół.

Ilona Bieryt 2020-05-15

Uchwała Nr 26/471/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół.