Uchwała Nr 19/464/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży pieca konwekcyjno-parowego będącego w użytkowaniu Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach.

Ilona Bieryt 2020-05-15

Uchwała Nr 19/464/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży pieca konwekcyjno-parowego będącego w użytkowaniu Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach.