XXVIII sesja Rady Powiatu.

Tomasz Karcz 2013-04-11

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXVIII sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. druk 285;

  2. zmiany uchwały Nr XXVII/309/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego druk 286;

  3. przyjęcia „Sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku”druk 282.