Protokoły z posiedzeń Komisji Prawa i Porządku Publicznego z 2013 roku.

Tomasz Karcz 2014-01-15

W załącznikach znajdą Państwo protokoły z posiedzeń Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Oświęcimiu IV kadencji z 2013 roku.


Oryginały protokołów znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.