Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z 2013 roku.

Ewelina Stefańczyk 2014-01-09

W załącznikach znajdą Państwo protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu IV kadencji z 2013 roku.

 

Oryginały protokołów Komisji znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.