Ogłoszenie dotyczące przetargu ofertowego na sprzedaż składników majątku ruchomego ZDP

Marcin Magiera 2013-03-06 drukuj

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego jednostki.

Przedmioty sprzedaży można oglądać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oświęcimiu, przy ul. Leszczyńskiej 12 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 33 843 06 22).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty, w terminie do dnia 15.03.2013 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Zarządu    Dróg Powiatowych, ul. Leszczyńskiej 12, 32-600 Oświęcim.

Pisemne oferty można także przesłać w podanym terminie pocztą e-mail: zdp@powiat.oswiecim.pl lub fax. nr 33 843 35 93. Oferty złożone po tej dacie i godzinie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegóły oferty wraz ze wzorem formularza ofertowego dostępne są w załącznikach znajdujących się po prawej stronie opublikowanego ogłoszenia.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe