Uchwała Nr XXV/288/2013 sprawie zmiany Stautu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Tomasz Karcz 2013-02-04 drukuj

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XXV/288/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Stautu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe