Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Monika Noworyta 2012-11-30 drukuj

 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 

 

W dniu 30 listopada 2012 r. nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – dotyczącego prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci.

 

Do konkursu przystąpiła jedna organizacja pozarządowa:

Fundacja „Bliżej Człowieka”,

z siedzibą w Rajsku ul. Korczaka 34,

32-600 Rajsko

składając ofertę na realizację zadania, jakim jest:

Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci”.

 

Na realizację zadania Powiat Oświęcimski przeznaczył środki finansowe w wysokości:

- do 306.600 zł w 2013 r.

 

Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili:

1/ Dyrektor PCPR w Oświęcimiu – Pani Elżbieta Kos

2/ Skarbnik Powiatu Oświęcimskiego – Pani Katarzyna

3/ osoba wyznaczona przez Zarząd Powiatu – Pani Małgorzata Juśkiewicz

stwierdziła, że Fundacja „Bliżej Człowieka” spełnia wymogi formalne określone w ofercie i posiada pełną dokumentację do prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej.

 

Z Fundacją „Bliżej Człowieka”w Rajsku, z siedzibą w Rajsku ul. Korczaka 34, zostanie zawarta umowa na prowadzenie placówki na rok 2013.

 

DYREKTOR

    Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Elżbieta Kos

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe