Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z 2011 roku.

Tomasz Karcz 2012-03-29

W załącznikach znajdą Państwo protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Oświęcimiu IV kadencji z 2011 roku.

 

Oryginały protokołów znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańśkiego 10, pok. 112, (33) 844-96-45.