Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji i Promocji Powiatu z 2011 roku.

Tomasz Karcz 2012-01-30

W załączniku znajdą Państwo protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Oświęcimiu IV kadencji z 2011 roku.

 

Oryginały protokołów Komisji znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.