Uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 marca 2011 r.

Anna Drabek 2011-04-05 drukuj

w załączeniu:

1) Uchwala Nr S.O.XIV/426-2/29/11 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Oświęcimskiego,

2) Uchwała Nr S.O.XIV/426-3/26/11 Składu Orzekającego Kolegium regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok.

 

(publikacja - art. 246 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe