Komisja Edukacji i Promocji Powiatu

Tomasz Karcz 2012-11-28

PRZEDMIOT DZIAŁANIA KOMISJI

Komisja Edukacji i Promocji Powiatu działa w zakresie wynikającym z art. 4 ust. 1 pkt 1, 7, 8, 21, 22 ustawy o samorządzie powiatowym.

 

SKŁAD KOMISJI EDUKACJI I PROMOCJI POWIATU

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Promocji Powiatu:
Waldemar Klisiak


Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Powiatu:
Ewa Płonka


Członkowie:
Maciej Hejnowicz (od dnia 21 listopada 2012 r.)
Kazimierz Homa

Andrzej Kacorzyk
Józef Kała (do dnia 29 lipca 2011 r.)
Paweł Kobielusz
Sławomir Momot
Bożena Sobocińska (od dnia 23 marca 2011 r.)
Zbigniew Starzec (od dnia 30 listopada 2011 r.)
Leszek Szuster


Termin stałych posiedzeń Komisji: III poniedziałek miesiąca godz. 1600