Rada Powiatu w Oświęcimiu

Tomasz Karcz 2015-01-27

Rada Powiatu w Oświęcimiu IV kadencji
w latach 2010 - 2014

Rada Powiatu Oświęcimskiego liczy 27 radnych.
Jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.
Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.
Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

 (2010-2014)


PREZYDIUM RADY:

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu:
Jarosław Jurzak


Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu:
Kazimierz Homa
Adam Merta


Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
w Oświęcimiu:

  • wtorek od godz. 1230 do godz. 1500
  • czwartek od godz. 900 do godz. 1100

 

Radni Powiatu Oświęcimskiego:

Edward Baścik


Dariusz Gawęda


Maciej Hejnowicz (Radny od dnia: 21 grudnia 2011 r.)


Kazimierz Homa - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Jarosław Jurzak - Przewodniczący Rady Powiatu


Andrzej Kacorzyk - Członek Zarządu Powiatu


Józef Kała (rezygnacja z mandatu radnego: 29 lipca 2011 r.)


Jan Klęczar (wygaśnięcie mandatu radnego:  12 listopada 2011 r.)


Józef Klimczyk (Radny od dnia: 26 października 2011 r.)


Waldemar Klisiak


Paweł Kobielusz


Józef Krawczyk - Starosta Oświęcimski


Adam Merta - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Sławomir Momot (Radny od dnia: 28 grudnia 2010 r.)


Marcin Niedziela


Roman Olejarz (wygaśnięcie mandatu radnego: 21 maja 2012 r.)

 


Ewa Pawlusiak (Radna od dnia: 27 listopada 2013 r.)

 


Ewa Płonka


Jacek Pyrek


Andrzej Skrzypinski - Etatowy Członek Zarządu (Radny od dnia: 28 grudnia 2010 r.)


Bożena Sobocińska (Radna od dnia: 16 lutego 2011 r.)


Zbigniew Starzec - Wicestarosta


Janusz Stokłosa (Radny od dnia: 16 lutego 2011 r.)


Józef Szafran (Radny od dnia: 19 września 2012 r.)


Tadeusz Szczerbowski - Członek Zarządu Powiatu


Leszek Szuster


Cecyli Ślusarczyk (rezygnacja z mandatu radnego: 15 października 2013 r.)


Tomasz Warzecha


Mirosław Wasztyl


Krzysztof Wolak


Stanisław Zając