Uchwała Nr XXI/245/2012 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014.

Tomasz Karcz 2012-09-25 drukuj

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XXI/245/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe