Zaproszenie do składania ofert na realizację szeregu zabiegów rehabilitacyjnych

Monika Noworyta 2012-09-06

Człowiek – najlepsza inwestycja.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Rodzina w kryzysie” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 projekt numer POKL.07.01.02-12-029/08 realizowany Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

 

Oświęcim, dnia 05.09.2012r.

 

W związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do złożenia oferty:

 

W ZAKRESIE REALIZACJI SZEREGU ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH

 

Warunki współpracy:

  1. Umowa cywilno – prawna. Usługa realizowana na potrzeby Beneficjentów ostatecznych projektu –osób niepełnosprawnych w okresie od września do listopada 2012.

 

Szczegółowy zakres usług rehabilitacyjnych:

- Tens :- (40x)

- Interdyn: - (10x)

- UD : -( 10x)

- Laser: -( 50x)

- Magnetronik :-( 20x)

- masaż: (nie krótszy niż 30 min.) –( 180x)

- ćw. czynno – bierne : - (10x)

- ćw. Bierne: - (70x)

- ćw. Czynne:  w odciążeniu –(190x)

- masaż wirowy (wirówki): - (50x)

- Drenaż limfatyczny : -(110x)

- logopeda: - (10x)

- ćwiczenia ogólno usprawniające: - (10x)

- ćwiczenia oddechowe: - (10x)

- ćwiczenia wspomagające: - (10x)

- pionizacja: - (10x)

-ćwiczenia manualne dłoni prawej: - (30x)

 

Wymagane dokumenty:

  1. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie we współpracy z osobami niepełnosprawnymi ruchowo.
  2. Oferta cenowa – stawka za w/w zabiegi /cena za jeden zabieg/.

 

Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać na adres rodzina@rodzinawkryzysie.eu lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, w terminie do 12.09.2012r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu).

Dodatkowe informacje: Biuro projektu „Rodzina w kryzysie”, tel.: 33 - 843 70 58.

 

                                                                                      Dyrektor

                                                                                    Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                       w Oświęcimiu

                                                                                       Elżbieta Kos