Bogusława Sobol - PCPR w Oświęcimiu

Ewa Zemła 2017-07-04

Bogusława Sobol - kierownik Zespołu Pieczy Zastępczej PCPR w Oświęcimiu