Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Anna Wutke 2021-03-30

W dniu 23.03.2021 r. inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. złożyła do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.96.2021.AWK dotyczące rozbudowy sieci gazowej n/pr  wraz z budową przyłącza gazu do budynków mieszkalnych w Jawiszowicach ul. Kaczej na działkach numer 23/2, 7/47, 2575/15, 7/32, 7/56, 7/55, (jednostka ewidencyjna: 121302_5 Brzeszcze - obszar wiejski; obręb ewidencyjny: 0001, Jawiszowice).