Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Anna Wutke 2021-03-30

W dniu 23.03.2021 r. inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. złożyła do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.93.2021.AWK dotyczące rozbudowy sieci gazowej n/pr  dn 90 PE wraz z budową przyłączy gazu n/pr dn 40 PE do budynków mieszkalnych w Jawiszowicach ul. Białej na działkach numer 590/4, 2510/3, 590/2, 593/37, 590/5, 3349/2, 3349/8, 3349/9, 3349/11, 3349/15, 3349/16, 592/7 (jednostka ewidencyjna: 121302_5 Brzeszcze - obszar wiejski; obręb ewidencyjny: 0001, Jawiszowice).