PSG Sp. z o.o.

W dniu 23.03.2021 r. inwestor PSG Sp. z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.13.2021.K dotyczące przebudowy istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia na gazociąg PE100RC SDR11 dn. 63 wraz z przyłączami PE100RC SDR11 dn. 25 ( 12 szt. 0 w miejscowości Kęty od osiedla Kościuszki do ul. Polnej na działkach nr 3141/2, 3151, 3154, 3159, 3160, 3162, 3165, 3166, 3167/2, 3186, 3188 - obręb Kęty Wschód.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe