PSG Sp. z o.o.

W dniu 18.03.2021 r. inwestor PSG Sp. z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.12.2021.K dotyczące budowy sieci gazowej rozdzielczej i budowę przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Zielnej w Witkowicach: roboty metodami wykopowymi i bezwykopowymi na działkach nr 217, 205, 200/3, 200/4, 200/5, 200/6, 199.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe