PSG Sp. z o.o.

W dniu 05.03.2021 r. inwestor PSG Sp. z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.11.2021.K dotyczące rozbudowy sieci gazowej śr./c. dn. 90 wraz z budową przyłącza gazu dn. 25 do budynku mieszkalnego w m. Witkowice ul. Leśna, ul. Dębowa na działkach nr 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 303, 275, 277/3, 282, 297/1, 296, 295/3, 279/1, 277/1, 279/2.

W dniu 29.03.2021 r. upłynął termin o któym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Tutejszy organa administracji architektocniczno - budowlanej I instanacji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia  z dnia 05.03.2021 r. o symbolu WAB.6743.1.11.2021.K dotyczącego rozbudowy sieci gazowej śr./c. dn. 90 wraz z budową przyączą gazu dn. 25 do budynku mieszkalnego w m. Witkowice, ul. Leśna, ul. Dębowa na działkach nr jak wyżej.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe