Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

Anna Wutke 2021-03-08

W dniu 3 marca 2021 r. Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oświęcimiu, reprezentowana przez Pełnomocnika: Panią Aleksandrę Wójcik (pełnomocnictwo z dnia 3 lutego 2021 r.), złożyła do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.59.2021.DS, dotyczące budowy odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulic Marii Radziwiłł i Kółkowej w miejscowości Grojec; lokalizacja inwestycji: działki o numerach ewidencyjnych: 1551/4, 2136, 1815/11, 2146/1 oraz 1813/21, położone w Grojcu w rejonie ulic Marii Radziwiłł i Kółkowej (jednostka ewidencyjna: 121306_2  Oświęcim – obszar wiejski; obręb ewidencyjny: Nr 0005, Grojec).