Tauron Dystrybucja S.A.

W dniiu 02.03.2021 r. inwestor Tauron Dystrybucja S.A. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.10..2021.K dotyczące wymiany słupów nN, budowy linii kablowej nN w m. Witkowice na działkach nr 1146/2, 1147, 1153, 1154, 1158/2, 1159/2, 1161, 965, 1254/1, 1254/5, 1254/6, 1259, 1260/2, 1262, 1263/2, 1279.

W dniu24.03.2021 r. upłynął termin o któym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07.07.1994 r. Tutejszy ogran administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 02.03.2021 r. o symbolu WAB.6743.1.10.2021.K dotyczącego wymiany słupów nN, budowy linii kablowej nN w m. Witkowice na działkach jak wyżej.

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe