Adamus Mateusz

W dniu 26.02.2021 r. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.9.2021.K dotyczące budowy wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym w Bulowicach na działce nr 5921/2.

W dniu 09.03.2021 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o symbolu WAB.6743.1.9.2021.K o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 26.02.2021 r. dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Bulowicach na działce nr 5921/2.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe