Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Barbara Setkiewicz 2021-03-09

W dniu 24 lutego 2021 r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.49.2021.BS, dotyczące: rozbudowy sieci gazowej n/pr dn 110 PE wraz z budową przyłącza gazu n/pr dn 40 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach numer: 358/5, 358/6, 358/1, 358/2, 358/3, 358/7, 386/7, 386/5, 383/6, 383/4, 383/3, 2705/2; jednostka ewidencyjna: 121302_5 Brzeszcze-obszar wiejski; obręb Nr 0001, Jawiszowice.

W dniu 02 marca 2021 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o symbolu:WAB.6743.1.49.2021 .BS o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 24 lutego 2021 r., dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na: rozbudowie sieci gazowej n/pr dn 110 PE wraz z budową przyłącza gazu n/pr dn 40 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Jawiszowicach przy ul. Nawsie, na działkach numer: 358/5, 358/6, 358/1, 358/2, 358/3, 358/7, 386/7, 386/5, 383/6, 383/4, 383/3, 2705/2; jednostka ewidencyjna: 121302_5 Brzeszcze-obszar wiejski; obręb Nr 0001, Jawiszowice.