Grzegorz Ożóg

W dniu 22.02.2021 r. inwestor: Grzegorz Ożóg złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.8.2021.K dotyczące budowy sieci i przyłącza wodociągowego oraz sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku rekreacji indywidualnej w miejscowości Nowa Wieś na działkach nr ewidencyjny: 275, 276, 356/1, 356/2, 356/3.

W dniu 15.03.2021 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r.  Tutejszy organa administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 22.02.2021 r. o symbolu WAB.6743.1.8.2021.K dotyczącego budowy sieci i przyłącza wodociągowego oraz sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinehgo i budynku rekreacji indywidualnej w miejscowości Nowa Wieś na działkach nr ew. 275, 276, 356/1, 356/2, 356/3.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe