Interpelacja złożona w dniu 17.02.2021 r. na XXX sesji Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2021-03-05

Radna Katarzyna Bliźniak złożyła interpelację w sprawie zweryfikowania i ewentualnego aneksowania umowy z firmą KOP-MAT na usługi odśnieżania (zał. 1), (odp. 1).