Maciąga Halbina Joanna, Halbina Paweł

Iwona Siuta 2021-03-05 drukuj

W dniu 19 lutego 2021 r. inwestor: Państwo Joanna Maciąga-Halbina i Paweł Halbina złożyli do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.41.2021.IS, dotyczące: rozbudowy sieci gazowej śr/c dn 63 wraz z budową przyłącza gazu do budynku mieszkalnego śr/c dn 25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Grojec Aleja Ogrodowa, na dz.626/58, 626/59, jednostka ewidencyjna 121306_2, Oświęcim-obszar wiejski, obręb 0005, Grojec.

W dniu 01.03.2021 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o symbolu:WAB.6743.1.41.2021.IS o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 19.02.2021 r. obejmującego przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza na cele mieszkalne, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 626/58, 626/59 położone przy Alei Ogrodowej w Grojcu, jednostka ewidencyjna 121306_2, Oświęcim – obszar wiejski, Obręb Nr 0005, Grojec.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe