Polska Spólka Gazownictwa Sp.zo.o.

Iwona Siuta 2021-03-05

W dniu 19 lutego 2021 r. inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.44.2021.IS, dotyczące: rozbudowy sieci gazowej śr/c dn 63 wraz z budową przyłącza gazu do budynku mieszkalnego śr/c dn 25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Głębowice, ul. Kulturowa, na dz. 590/9, 590/8, 2049/1, 589/3, jednostka ewidencyjna 121305_2, Osiek, obręb 0003, Głębowice.

W dniu 26 lutego 2021 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o symbolu:WAB.6743.1.44.2021.IS o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 09.02.2021 r., dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na: rozbudowie sieci gazowej śr/c dn 63 wraz z budową przyłącza gazu śr/c dn 25 do budynku mieszkalnego w m. Głębowice, ul. Kulturowa, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 590/9, 590/8, 2049/1, 589/3, jednostka ewidencyjna 121305_2, Osiek, Obręb Nr 0003, Głębowice.