Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Barbara Setkiewicz 2021-03-09

W dniu 19 lutego 2021 r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.42.2021.BS, dotyczące: rozbudowy sieci gazowej śr/pr dn 90 wraz z budową  przyłącza gazu śr/c dn 25 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w  miejscowości Osiek, ul. Leśna na działkach numer: 3999/5, 1654/9, 1650/7, 1650/12, 1650/11;  jednostka ewidencyjna: 121305_2 Osiek, obręb 0001, Osiek.

W dniu 05.03.2021 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o symbolu:WAB.6743.1.42.2021 .BS o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 19.02.2021 r., dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na: rozbudowie sieci gazowej śr/pr dn 90 wraz z budową  przyłącza gazu śr/c dn 25 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w  miejscowości Osiek, ul. Leśna na działkach numer: 3999/5, 1654/9, 1650/7, 1650/12, 1650/11;  jednostka ewidencyjna: 121305_2 Osiek, obręb 0001, Osiek.