Gancarczyk Marek

Barbara Setkiewicz 2021-02-18

W dniu 15 lutego 2021 r. Inwestor – Pan Marek Gancarczyk, złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.38.2021.DS, dotyczące: rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym: 3559/3, położonej w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia 75A (jednostka ewidencyjna: 121302_4 Brzeszcze - miasto; obręb ewidencyjny: Nr 0001, Brzeszcze).

W dniu 18 lutego 2021 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o symbolu: WAB.6743.1.38.2021.DS o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Marka Gancarczyka z dnia 15 lutego 2021 r., dotyczącego rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym: 3559/3, położonej w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia 75A (jednostka ewidencyjna: 121302_4 Brzeszcze - miasto; obręb ewidencyjny: Nr 0001, Brzeszcze).