Uchwała Nr 22/530/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Olga Orlikowska 2021-02-17 drukuj

Uchwała Nr 22/530/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe