Uchwała Nr 20/528/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Olga Orlikowska 2021-02-17 drukuj

Uchwała Nr 20/528/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe