Uchwała Nr 19/527/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Olga Orlikowska 2021-02-17 drukuj

Uchwała Nr 19/527/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe