Uchwała Nr 14/522/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/510/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2021 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021.

Olga Orlikowska 2021-02-17 drukuj

Uchwała Nr 14/522/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/510/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2021 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe