Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Anna Wutke 2021-02-18 drukuj

W dniu 9 lutego 2021 r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.29.2021.AWK, dotyczące: rozbudowy sieci gazowej śr/c dn 90 wraz z budową przyłącza gazu do budynku mieszkalnego śr/c dn 25 w miejscowości Brzeszcze ul. Borowa na dz. 4771, 3552/189, 3552/273, jednostka ewidencyjna 121302_4 Brzeszcze - miasto, obręb 0001, Brzeszcze.

W dniu 18 lutego 2021 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia o symbolu: WAB.6743.1.29.2021.AWK, dotyczące: rozbudowy sieci gazowej śr/c dn 90 wraz z budową przyłącza gazu do budynku mieszkalnego śr/c dn 25 w miejscowości Brzeszcze ul. Borowa na dz. 4771, 3552/189, 3552/273, jednostka ewidencyjna 121302_4 Brzeszcze - miasto, obręb 0001, Brzeszcze.

Zmiany dokumentu

  • 2021-02-18 11:29:31
    Edycja dokumentu
  • 2021-02-15 07:53:25
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe