Tauron Dystrybucja S.A.

W dniu 10.02.2021 r. inwestor Tauron Dystrybucja S.A. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.7.2021.K dotyczące budowy szafy oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV, kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, złącza kablowego nN 0,4 kV, przebudowy istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, stanowisk słupowych nN 0,4 kV, rozbiórki istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, stanowisk słupowych nN 0,4 kV na działkach nr: 1663, 788, 350/4, 785/2, 785/1, 783, 723, 696, 720/1, 712/6, 712/8, 712/4, 339/4, 350/3, 350/5, 711, 339/3, 340, 343/2, 344, 345, 353/1, 352/3, 351, 371/2, 1595, 418/2, 389, 388/1 w M. Bielany, Kęty Obszar Wiejski.

 

W dniu 04.03.2021 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 10.02.2021 r. o symbolu WAB.6743.1.7.2021.K dotyczącero budowy szafy oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV, kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, złącza kablowego nN 0,4 kV, przebudowy istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, stanowisk słupowych nN 0,4 kV, rozbiórki istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, stanowisk słupowych nN 0,4 kV na działkach jw. w m. Bielany, Kęty Obszar Wiejski.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe