Tauron Dystrybucja S.A.

W dniu 10.02.2021 r. inwestor Tauron Dystrybucja S.A. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.6.2021.K dotyczące przebudowy istniejących napowietrznych sieci elektroenergetycznych nN 0,4 kV, przebudowy istniejących stanowisk słupowych nN 0,4 kV na działkach nr: 1362/2, 767, 780/1, 350/3, 347, 371/2, 350/7, 852, 853, 854, 855, 418/2, 419, 420/1, 421, 429, 436/5, 436/4, 441, 442, 445, 453, 458, 459, 466, 474/2, 475/5, 1595, 388/1, 388/4, 388/5, 387, 386, 384/3, 384/8, 383/1, 383/2, 1612, 382/1 w m. Bielany, Kęty Obszar Wiejski.

 

W dniu 04.03.2021 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. Tutejszy organ administraci architektoniczno - budowlanej I instanacji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 10.02.2021 r. o symbolu WAB.6743.1.6.2021.K dotyczącego przebudowy istniejących napowietrzynch sieci elektroenergetycznych nN 0,4 kV, przebudowy istniejących stanowisk słupowych nN 0,4 kV na działkach nr jw. w m Bielany, Kęty Obszar Wiejski.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe